Avís Legal

AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:
Dades identificatives del responsable.

T’informem que https://www.vertexbcn.com és un domini d’Internet registrat per la mercantil ESPAIS INTERIORS VERTEX BCN, S.L. domiciliada a C / Bori i Fontestà, 21, CP 08021 NIF B-66.821.612 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 45.465, foli 192, secció X, Full B-488757X, inscripció 1ª.

Telèfon: 932093939

e-mail: info@vertexbcn.com

ESPAIS INTERIORS VERTEX BCN, S.L. és, per tant, la propietària d’aquest domini, i dels continguts existents en el mateix.
Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús d’aquest lloc web li confereix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
2.1.- Ús del lloc web

https://www.vertexbcn.com proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant “els continguts”) propietat d’ESPAIS INTERIORS VERTEX BCN, S.L. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://www.vertexbcn.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per https://www.vertexbcn.com contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc.

En qualsevol cas, https://www.vertexbcn.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.
2.2.- Captura d’informació

– Formulari de contacte on l’usuari haurà d’emplenar els camps de nom, email, telèfon i assumpte. Les dades facilitades a través de l’apartat “Contacte” seran usats amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vostè per atendre els seus dubtes o consultes i remetre-li la informació que pugui resultar-li d’interès d’acord amb la petició formulada.

– Navegació i IP: al navegar per aquest web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor del web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquest web no utilitzarà la IP per identificar els seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base de usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
Menors d’edat

Els menors d’edat no poden cedir les seves dades personals ESPAIS INTERIORS VERTEX BCN, S.L. sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En cas que ESPAIS INTERIORS VERTEX BCN, S.L. detectés que l’usuari és menor de 18 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i / o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que ens són operats o controlats per https://www.vertexbcn.com Per això no es garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.

https://www.vertexbcn.com declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
modificacions

https://www.vertexbcn.com es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. ta